پیام حمید تقوائی به مردم بپاخاسته: تظاهرات توده ای را با اعتصابات کوبنده تر کنیم

اینرا هم بخوانید

پخش زنده: فراخوان اعتراض سراسری علیه اعدام‌ها، سرکوب و گرانی سرسام‌آور – پنجشنبه ۱۱ خرداد ۱۴۰۲