«زوال جمهوری اسلامی» در ورودی سازمان‌ ملل را باید گل گرفت! – شمی صلواتی

این سازمان اگر بر اساس ارزش‌های انسانی بنا شده بود میزبان قاتل مردم ما«رئیسی » نبود.
سازمان مللی که رئیسی در آن سخنران است نماینده حقوق بشر و انسانیت نیست حاضرین آن همه دستشان بخون بیگناهان آلوده است…..

تصویر مرگ غزاله را با چشم سر دیدم وقتی گلوله مامور «خودفروخته» بر پیشانیش اصابت کرد و او را نقش بر آسفالت خیابان ساخت چشمان باز همراه با لبخند پیروزی بر لبانش خشکید او، انگار در پی جواب چراهایی برای به خیابان آمدن، یا شاید هورای آزادی…….

اشک می ریزم، از سر عصبانیت خون دماغ شدم اشک و خون پایانی نیست هر لحظه دختری در دیدار ما نقش بر زمین می شود و بعد از او خبر مرگ حنایه، و ده ها جوان دیگر در هر کجائی این دیدار طاعون زد. مرا با خود می برد تا بحال ۵۰ نفر در راه تغيير برای رسیدن به آزادی و برابری جانباختن. هویت بعضی از آنها مشخص نیست اما غرور زنان در خیابان برای آیت‌الله ها ترسناک است وحشت آفرین است مثل انفجار بشکه باروت که هر لحظه ممکن است که تخم آیت‌الله ها را بر چیند، حکومت اسلامی بر لب پرتگاه سقوط است.. ارتش و سپاه هر کدام وحشت‌زده اعلاميه می دهند، اما جنبش آزادیخواهی در کف خیابان با قدرت در پی جارو کردن جهل و جنایت است،

*برای لحظه‌ی از خود دور می شوم
من هنوز اشک می ریزم
هنوز خون دماغم بند نمی آید
چون پدرانه می ترسم،
پدرانه گریه می کنم
و پدرانه چشم به درم….

زهرا (زیبا) کاظمی در ۱۱ ژوئیه ۲۰۰۳ خبرنگار کانادایی – ایرانی بر اثر ضربه مغزی در زندان اوین به کما رفت و جانباخت.

زهرا بنی يعقوب، پزشک جوان ۲۷ ساله روز بيستم مهرماه ۱۳۸۶ در يکی از پارک های همدان بی دلیل توسط نيروهای بسيجی امر به معروف و نهی از منکر بازداشت شد و دو روز بعد در زندان جانباخت….
با ذکر نام این دو مورد باید اعتراف کنم اینها به صدها دختر را کشتند
صدها دختری که نامشان بر سر زبانها نیفتاد و بدور از چشم همه شبانه دفن شدند…‌
با فتوای آیت الله خمینی
در حمله به کردستان و گنبدکاووس تاجنگ با عراق برای صدور انقلاب جهل، وفتح اسرائیل هزاران انسان را در گورهای جمعی دفن کردند،
قتل‌عام زندانیان سیاسی بطور دسته جمعی از ده ۶۰ تا ۶۷ با صدها گور جمعی در بیدادگاه حکومت اسلامی جان باختند.

جمهوری اسلامی نماد دروغ و جنایت است در طول چهل سال فقط کشتند و جنایت آفریند و دروغ گفتند، هواپیمایی اوکراین رابا سیصد و هفتاد مسافر در اوج بی رحمی با دو بار موشک زدن و بعد دروغ گفتند بازماندگان آنان را مورد تسمخر دادند، دهان کجی کردند ….

[در بستر رهایی
زندگی معنای یک اندیشه است و
به سوی فتح رفتن،
یا شکست را پذیرفتن و تن دادن به ذلت و خاری…..
۲۲سپتامبر.۲۰۲۲میلادی “شمی صلواتی”

اینرا هم بخوانید

سخنی با مخاطبین نویسندگانی ناآشنا که خود را کورد معرفی می کنند- شمئ صلواتی

خبری منتشر شده توسط بعضی از رسانه‌های فارسی‌زبان که نویسندگان کورد خواستار استعفای دسته‌جمعی راه …