تورنتو: آکسیون در حمایت از مبارزات انقلابی و سرنگونی طلبانه مردم در ایران

در حمایت از مبارزات انقلابی و سرنگونی طلبانه مردم در ایران

و برای آزادی کلیه زندانیان سیاسی و دستگیر شدگان اخیر !

زمان: شنبه 24 سپتامبر 2022 ، ساعت 3 بعد از ظهر

مکان: میدان مل لستمن

تلفن اطلاعات: 7138-471-416

تلفن اطلاعات

حزب کمونیست کارگری ایران -واحد شرق کانادا

اینرا هم بخوانید

آغاز سال جدید با طنین مرگ بر دیکتاتور بر فضای شهرها

خیزش های مردمی: اطلاعیه شماره ۳۶۰:آغاز سال جدید با طنین مرگ بر دیکتاتور بر فضای …