پخش زنده: شنبه ۲ مهر ۱۴۰۱، اعتراضات سراسری در پی قتل حکومتی مهسا امینی

اینرا هم بخوانید

پخش زنده: فراخوان اعتراض سراسری علیه اعدام‌ها، سرکوب و گرانی سرسام‌آور