پیام حمید تقوائی بمناسبت آغاز اعتصابات از دانشگاهها

پیام حمید تقوائی بمناسبت آغاز اعتصابات از دانشگاهها
امروز شنبه دوم مهرماه دانشجویان دانشگاه تهران اعلام کردند در اعتراض به بازداشت دانشجویان، در اعتراض به فضای امنیتی دانشگاهها و علیه مجازی شدن کلاسها از حضور در کلاسهای درس خودداری خواهند کرد.


به این دانشجویان مبارز درود میفرستم و دستشان را به گرمی میفشارم. امیدوارم دانشجویان دیگر دانشگاهها نیز به این حرکت بپیوندند. این میتواند سرآغاز اعتصاب سراسری همه دانشجویان و فراتر از آن اعتصابات معلمان و کارگران و همه بخشهای جامعه باشد. با اعتصاب عمومی، هم تظاهرات گسترده ما در همه شهر ها بمراتب قویتر و کارساز تر خواهد شد، و هم ماشین سرکوب دولتی را فلج میکنیم و حکومت را به زانو در می آوریم.


حکومت تعدادی از دانشگاهها را تعطیل اعلام کرده است. دانشجویان این دانشگاهها نیز میتوانند در صحن دانشگاه و در جلوی دانشگاهها دست به تجمع بزنند و حول خواست پایان دادن به امنیتی شدن دانشگاهها، علیه فضای امنیتی در دانشگاهها و در کل جامعه، و با خواست جمع کردن نیروهای سرکوبگر از دانشگاهها و از همه خیابانها اعتصاب کنند.


زنده باید اعتصابات سراسری وعمومی!
زنده باد دانشجویان و همه مردم بپاخاسته!
سرنگون باد حکومت جنایتکار جمهوری اسلامی!
حمید تقوائی
٢ مهرماه ١٤٠١

اینرا هم بخوانید

فایل صوتی نشست فرماندهان بسیج جمهوری اسلامی در باره اعتراضات و اعتراف به سرکوبها و…

بی بی سی:گروه هکری بلک ریوارد فایل صوتی کامل نشست محرمانه فرماندهان بسیج را با …