حمید تقوائی: حیات ننگین جمهوری اسلامی به تار موی زنان بند است!

امروز دوم مهرماه کانال شورای هماهنگی تشکلهای صنفی فرهنگیان ایران بیانیه زیر را منتشر کرده است:

بیانیه سراسری دانش آموزان پیشرو
مقنعه اجباری از سر برمیداریم

ما دانش آموزان دختر مقطع متوسط در اعتراض به حجاب اجباری و بازداشت غیر قانونی دانش آموزان در اعتراضات مدنی چند روز اخیر، از روز دوشنبه ٤ مهرماه، جهت اعتراض مقنعه خود را از سر برداشته و همه باهم شعار خواهیم داد:

نه روسری نه توسری / آزادی و برابری
زن، زندگی، آزادی
دانش آموز زندانی آزاد باید گرد

دانش آموزان پسر می توانند با سر دادن همین شعارها ما را حمایت کنند

زمان: دوشنبه چهارم مهر تا پایان هفته

مکان: تمام مدارس متوسطه کشور

همراه شو عزیز
کاین درد مشترک
هرگز جدا جدا درمان نمی شود.
———————


زنده باد دختران دانش آموز!
زنان در خیابانها حجابها را برمیدارند و به آتش میکشند، در مدارس و ادارات و کارخانه ها و همه موسسات و امکان عمومی نیز باید حجابها به زباله دان انداخته شود. دانش آموزان پیشرو الگوی حرکتی هستند که میتواند سراسری شود. میتواند به برداشتن حجابها در کل جامعه و اعتصابات سراسری در اعتراض به حجاب و برای آزادی همه بازداشت شدگان و همه زندانیان سیاسی منجر بشود. جمهوری اسلامی با حجاب آمده است، بی حجاب میرود!
همه دختران دانشجو و دانش آموز، معلمان، کارگران و کارمندان زن میتوانند اعلام کنند که حجابها را در همه دانشگاهها و مدارس و کارخانه ها و ادارات و محل کار از سر بر خواهند داشت و هر نوع ممانعتی از این امر را با اعتصاب پاسخ خواهند داد.


مکان: نه تنها تمام مدارس متوسطه کشور بلکه تمام دانشگاهها و ادارات و کارخانه ها و موسسات و اماکن عمومی کشور!
زمان: نه تنها یک هفته بلکه تا زمانی که حجاب اجباری در تمام کشور ملغی بشود!

شعارها:

 • نه روسری نه توسری آزادی و برابری
 • زن زندگی آزادی
 • همه بازداشتی های اخیر و همه زندانیان سیاسی آزاد باید گردند
  شورشهای خیابانی را باید با چنین حرکات اعتراضی متعین و متشکلی که میتواند همه بخشهای جامعه را دخیل و فعال کند قویتر و کوبنده تر کنیم. خیزشهای شهری با شعار نابود باد جمهوری اسلامی، و اعتراض و اعتصاب بخشهای مختلف جامعه حول خواستها و شعارهائی که معنای عملی اش سرنگونی جمهوری اسلامی است، دو رکن مهم خیزش انقلابی جاری و ضامن پیشروی و پیروزی نهائی آن است.
  زنده باد دانش آموزان پیشرو!
  زنده باد اعتصابات سراسری!
  هر چه گسترده تر و کوبنده تر باد تظاهراتها و اعتراضات خیابانی!
  حمید تقوائی
  ٢ مهرماه ١٤٠١

اینرا هم بخوانید

سخنی با مخاطبین نویسندگانی ناآشنا که خود را کورد معرفی می کنند- شمئ صلواتی

خبری منتشر شده توسط بعضی از رسانه‌های فارسی‌زبان که نویسندگان کورد خواستار استعفای دسته‌جمعی راه …