اعتراضات ضد حکومتی روز یکشنبه سوم مهر ماه در شهرهای مختلف ادامه دارد

یکشنبه سوم مهرماه ۱۴۰۱ اعتراضات مردمی در شهرای مختلف در کشور ادامه داشت. بر اساس ویدئوهای منتشر شده در مدیای ا جتماعی، تظاهراتهای ضد حکومتی در شهرهای تهران؛زاهدان . اصفهان، شیراز.تبریز. سنندج؛ جونقان،یزد،سراون،گوهر دشت کرج،بوشهر،مشهد،قزوین،مشگین شهر رشت برگزار شده است. فیلمهای بیشتر از اینجا

https://t.me/wpi_hkki

بجنورد

اصفهان

تهران

بوشهر

مشهد

ارومیه

یزد

اینرا هم بخوانید

سرنوشت نامعلوم ده‌ها تن از معترضان بازداشت‌شده در شهر سرابله ایلام

سرنوشت نامعلوم ده‌ها تن از معترضان بازداشت‌شده در شهر سرابله ایلام وبسایت حقوق بشری هه‌نگاو …