اعتراض دانشجویان دانشگاه تربیت مدرس تهران. تبریز اعتصاب و تجمع دانشجویان دانشکده دندانپزشکی

دوشنبه چهارم مهرماه ۱۴۰۱
دانشگاه تربیت مدرس تهران تجمع و اعتراض دانشجویان با شعار دانشحوی زندانی آزاد باید گردد. دانشجویان علوم پزشکی تبریز هم دست از کار کشیده اند.دانشجویان دانشگاه های مختلف دارند به میدان میایند و اعتصاب را همزمان با تجمع شروع میکنند. تاکنون دانشجویان ده دانشگاه فراخوان اعتصاب داده اند.زنده باد اعتصاب

تربیت مدرس تهران

علوم پزشکی تبریز

اینرا هم بخوانید

سرنوشت نامعلوم ده‌ها تن از معترضان بازداشت‌شده در شهر سرابله ایلام

سرنوشت نامعلوم ده‌ها تن از معترضان بازداشت‌شده در شهر سرابله ایلام وبسایت حقوق بشری هه‌نگاو …