آن محاسن را بتراشید! یاشار سهندی

جمعی از طلاب حوزه های جهلیه طی یک بیانیه بلند بالا، خامنه ای را از مقام شامخ ولایت مُنعزل فرمودند و رجوع به ایشان را رجوع به طاغوت شمردند.
خیلی ممنون! لطفا شما هم قبل از اینکه دیر شود ( یعنی تا همین فردا، شاید فردا هم دیر باشد!) شما هم داوطلبانه خود را از طلبگی مُنعزل بفرماید.
اگر اهل تحقیق و پژوهش هستید دست از تحقیق در نجاسات و مطهرات بردارید. “روشنفکر دینی” هم لازم نداریم. جناب سروش و بقیه این مقام قدسی را قبلا اِشغال کردند. “پژوهشگر دینی” هم به اندازه کافی وجود دارد. کمی در مورد شرافت و انسان بودن تحقیق نمایید. شاید به رستگاری برسید.
باور کنید لباس متمدانه پوشیدن خفت و خواری نیست، چنانکه وقتی بخواهید هم کیشان خود را تحقیر کنید محکوم به خلع لباس، از لباس آخوندی میکنید. بعد هم یک کاری شرافتمندانه ای برای خود دست و پا کنید که انگل اجتماع محسوب نشوید. بهرحال کاری باشد که ثمری برای خودتان داشته باشد. یک کار دنیوی که در ضمن خدمتی باشد به خلق. آن دنیا من به شما اطمینان میدهم هیچ خبری نیست. نگران اجر اخروی نباشید، چون کسی نیست پاداشی به شما بدهد.
دست بجنبانید. مردم خونشان به جوش آمده؛ حوصله شنیدن حرفهای شما را ندارند که میخواهید ثابت کنید خامنه ای به اضافه همه ذوب شدگان در ولایتش سواد آخوندی ندارند در نتیجه مجتهد نیستند. رفراندوم هم عجالتا بگذارید در کوزه آبش را بخورید!
و تا یادمان نرفته، محاسن فراموش نشود؛ آن را حتما بتراشید.

اینرا هم بخوانید

نقاط ضعف و قوت چپ در انقلاب زن، زندگی، آزادی- ناصر اصغری

در یادداشت قبلی به نقاط ضعف و چشم اسفندیار جنبش راست در تحولات پیش روی …