زنده باد مقاومت و مبارزه دانشجویان دانشگاه صنعتی شریف . همه دستگیر شدگان باید فورا آزاد شوند

شب یکشنبه دهم مهر دانشگاه صنعتی شریف شاهد اعتراضات گسترده دانشجویان بود. نیروهای سرکوبگر رژیم اواخر شب گذشته به تجمع دانشجویان حمله کردند. جنگ و گریز برای ساعتها ادامه داشت. مردم مناطق اطراف دانشگاه در حمایت از دانشجویان محاصره شده در پارکینگ و محوطه دانشگاه، مقابل دانشگاه حاضر شده و شعار آزادی دانشجویان را سر دادند. رژیم صدها نفر از نیروهای سرکوبگرش را وارد منطقه کرد و دانشجویان را هنگام خروج از دانشگاه بازداشت کردند. بر اساس گزارشات تا کنون ۳۰ تا ۴۰ دانشجو بازداشت شده‌اند.

لازم به توضیح محمدعلی زلفی وزیر علوم در پاسخ به اعتراضات گسترده دانشجویان را تهدید و گفته بود: «این‌طور نیست که شما هر چه از دهانتان درمی‌آید بگویید و هزینه‌ هم نداشته باشد.» مدیریت دانشگاه شریف نیمه شب دیشب اعلام کرده که دانشگاه تعطیل است. همه دستگیرشدگان اعترضات باید فورا آزاد شوند.

فیلمهایی از این اعترضات از اینجا

https://t.me/wpi_hkki

اینرا هم بخوانید

خیزش های مردمی: اطلاعیه شماره ۱۷۹: تداوم اعتراضات در هفتاد و هفتمین روز انقلاب

اعتراضات در شهرهای مختلف ادامه دارد. امروز دهم آذر مراسم چهلمین روز قتل رامین فاتحی …