اعتصابات و تجمعات در دانشگاههای کشور ادامه دارد.فیلم

اعتصابات و تجمعات در دانشگاههای کشور امروز دوشنیه 11 مهرماه ادامه دارد.فیلمایی از این تجمعات از اینجا

https://t.me/wpi_hkki

تهران

اصفهان

نجف آباد

مشهد

ارومیه

زنجان

تبریز

اینرا هم بخوانید

خیزش های مردمی: اطلاعیه شماره ۱۷۹: تداوم اعتراضات در هفتاد و هفتمین روز انقلاب

اعتراضات در شهرهای مختلف ادامه دارد. امروز دهم آذر مراسم چهلمین روز قتل رامین فاتحی …