تورنتو: شنبه های اعتراضی! همراه با توده میلیونی مردم در داخل و خارج ایران برای سرنگونی رژیم اسلامی!

شنبه های اعتراضی! همراه با توده میلیونی مردم در داخل و خارج ایران برای سرنگونی رژیم اسلامی! در همبستگی با مبارزات قهرمانانه مردم مبارز و انقلابی در ایران و در حمایت از انقلاب نوین آنها به خیابان بیاییم. ما همگان را به شرکت در این اعتراض دعوت می کنیم.

اینرا هم بخوانید

ادامه اعتصاب کارگران آلومینیوم اراک و تجمع کارگران سکوهای نفتی در فلات قاره و نفت و گاز و پارس و مناطق نفت خیز جنوب

همانطور که قبلا گزارش کردیم کارگران آلومینیوم سازی اراک (ایرالکو) با خواست افزایش حقوقها و …