به سرکوب بیرحمانه دانشجویان دانشگاه شریف اعتراض کنیم!زمان اعتصابات سراسری فرارسیده است!

جنایت جمهوری اسلامی در دانشگاه شریف در روز ۱۰ مهرماه باید با پاسخ کوبنده همه مردم روبرو شود. دانشگاهها یک سنگر مهم آزادی اند و دانشجویان با اعتصاب در ۱۱۰ دانشگاه و تجمعات شجاعانه و پرشورشان به یک رکن مهم انقلاب و خیزش عدالت طلبانه مردم تبدیل شده اند. باید قاطعانه و با تمام قوا به یاری آنان شتافت.

دانش آموزان بسیاری از مدارس در تهران و شهرهای دیگر تجمعات خود را در مدارس و بیرون مدارس شروع کرده اند. شورای هماهنگی تشکل های صنفی فرهنگیان، معلمان و دانش آموزان را فراخوانده است که فردا ۱۲ مهر دست به اعتصاب بزنند. زمزمه اعتصاب در میان بخش های مختلف جامعه به گوش میرسد. باید بدون هیچ تاملی اعتصابات سراسری را آغاز کرد.

این فرصتی است برای سایر بخش های جامعه،‌از کارگران هفت تپه و فولاد که در سالهای گذشته با حمایت گرم دانشجویان در شهرها و دانشگاههای مخلتف روبرو شدند تا کارگران نفت و رانندگان کامیون، از کارگران راه آهن و مخابرات تا کارگران مراکز مختلف صنعتی و خدماتی،که با دست زدن به اعتصاب به یاری دانشجویان بشتابند و سرکوبگران را با اعتصاباتشان فلج کنند.

این حکومت باید برود. اعتصابات سراسری را با قدرت شروع کنیم و به یاری دانشجویان،‌ دانش آموزان و همه جوانانی برویم که در خیابان ها سرکوبگران را سراسیمه کرده اند. اعتصابات را شروع کنیم و دانشجویان و دانش آموزان را در تجمعاتشان همراهی کنیم و مانع دست درازی نیروهای سرکوب به آنها و به تظاهراتهای گسترده خیابانی شویم.

حزب کمونیست کارگری ایران

۱۱ مهر ۱۴۰۱

اینرا هم بخوانید

فایل صوتی نشست فرماندهان بسیج جمهوری اسلامی در باره اعتراضات و اعتراف به سرکوبها و…

بی بی سی:گروه هکری بلک ریوارد فایل صوتی کامل نشست محرمانه فرماندهان بسیج را با …