هشدار عفو بین‌الملل درباره «سرکوب بی‌رحمانه مداوم در ایران»

سازمان عفو بین‌الملل روز دوشنبه ۱۱ مهر، در بیانیه‌ای با محکوم کردن «سرکوب بی‌رحمانه مداوم در ایران»، به «حمله خشونت‌آمیز و بازداشت خودسرانه دانشجویان در سراسر کشور از جمله در دانشگاه صنعتی شریف» در روز دهم مهر اشاره کرد.

این سازمان تأکید کرد که «مصونیت از مجازات سیستماتیک در ایران به چنین جنایاتی دامن می‌زند» و لازم است کشورها فورا یک مکانیسم مستقل بین‌المللی در قالب سازمان ملل متحد برای تحقیق و اطمینان از پاسخگویی جدی‌ترین جنایات تحت قوانین بین‌المللی در ایران را ایجاد کنند. متن اصلی از اینجا

https://twitter.com/AmnestyIran/status/1576950724579119109/photo/1

**************

متن آلمانی

Das anhaltende rücksichtslose Vorgehen im Iran geht weiter, wobei Sicherheitskräfte Universitätsstudenten, die friedlich im ganzen Land protestierten, einschließlich am 2. Oktober an der Sharif University of Technology, gewaltsam angreifen und willkürlich festnehmen. 1/2

Die systematische Straflosigkeit im Iran fördert solche Verbrechen und unterstreicht die dringende Notwendigkeit für die Staaten, einen unabhängigen UN-Mechanismus einzurichten, um die schwersten Verbrechen im Iran zu untersuchen und die Rechenschaftspflicht für die schwersten Verbrechen nach internationalem Recht sicherzustellen. 2/2

اینرا هم بخوانید

۱۰ مهر: تجمعات اعتراضی بازنشستگان مخابرات در ۱۴ شهر

۱۰ مهر: تجمعات اعتراضی بازنشستگان مخابرات در ۱۴ شهر.”تا حقمون نگیریم دوشنبه ها همینه” امروز دهم …