استکهلم: انقلاب همه را فرامی‌خواند! همراه شو عزیز! همه شما دعوتید! به سرکوب بیرحمانه دانشجویان اعتراض کنیم! شنبه ۸ اکتبر ساعت ۱۳ مقابل سفارت ننگین حکومت اسلامی

مردم مبارز و آزادیخواه

جنایت جمهوری اسلامی در دانشگاه شریف در۱۰ مهرماه و یورش وحشیانه به سایر دانشجویان در مشهد و تبریز باید با پاسخ کوبنده همه مردم روبرو شود. دانشگاهها یک سنگر مهم آزادی‌اند و دانشجویان با اعتصاب در بیش از ۱۱۰ دانشگاه و تجمعات شجاعانه و پرشورشان به یک رکن مهم انقلاب و خیزش عدالت طلبانه مردم تبدیل شده‌اند. باید قاطعانه و با تمام قوا از این مبارزات پر شور پشتیبانی و حمایت کنیم.

همراه و همدوش با مبارزات جسورانه و شجاعانه مردم به یاری دانشجویان،‌ دانش آموزان و همه جوانانی برویم که در خیابان ها سرکوبگران را سراسیمه کرده اند.

این حکومت باید برود. این عزم و اراده مردم آگاه و متحد ایران است!

استکهلم – شنبه ۸ اکتبر، ساعت ۱۳

مقابل سفارت ننگین جمهوری اسلامی

تماس: هرمز رها، 073-789 65 05

حزب کمونیست کارگری ایران

اینرا هم بخوانید

فرمان انقلاب زن زندگی آزادی: لغو مجازات اعدام!

بیانیه سه نهاد به مناسبت دهم اکتبر روز جهانی علیه اعدام روز دهم اکتبر روز …