زندانی در بند؛ دانشجوی شریف- خاطره محرم نژاداصل

بعد از قتل مهسا امینی، اعتراضات در تمام کشور هم-چنان ادامه دارد گویی داغ¬های بر دل نشسته¬ی مردم، دوباره تازه شده و قصد خاموشی ندارد. همه خوب می-دانند چه زخم¬هایی از این حکومت ظالم در این سال¬های سیاه بر تن این مردم نشسته است. همه معترض به شرایط موجود هستند قتل، اعدام، شکنجه، گرانی، ناامنی، تورم، اختلاس و هزاران درد بی¬درمان دیگر که همه ساخته¬ی دست این نظام است. طبق معمول تنها پاسخ حاکمان خونخوار جمهوری اسلامی در برابر اعتراض به حق مردم، زندان و شکنجه و گلوله و درنهایت اعدام است.
جمهوری فاسد در ایران، برای خاموش کردن اعتراضات مردم همیشه یک راه¬حل دارد؛ کشتن؛ کشتن جوانان. باز هم اعتراضات به دانشگاه کشید باز هم پای جوانان وسط آمد، بحث سر جان آنهاست. دانشگاه تبریز، شیراز، کرمانشاه، اصفهان و حالا نوبت به شریف رسید.دانشجویان در تجمعی پرشور، اعتراضات خود را به این نظام اعلام کردند و شعارهایی بر ضد جمهوری اسلامی سر دادند.با ادامه یافتن اعتراضات توسط دانشجویان، ماموران سرکوب¬گر این نظام قاتل و بسیجی¬های آموزش دیده توسط آنها به همراه لباس شخصی¬ها، دانشگاه را محاصره کردند.با پخش این خبر در رسانه¬ها ، مردم به سمت دانشگاه آمدند و خیابان-های اطراف دانشگاه مملو از جمعیت شد. مردم شعار می¬دادند “بسیجی برو گمشو” “دانشجو آزاد باید گردد””مرگ بر دیکتاتور” ترس مردم فقط و فقط از جان دانشجویان است. تعدادی از آنها را کتک زدند تعدادی دیگر را بازداشت کردند تعدادی را با تفنگ ساچمه¬ای مجروح کردند و وضعیت تعدادی نامشخص است. دانشجویانی را محاصره و زندانی کردند که سالیان سال از عمر خود را صرف کردند تا در این مملکت وارد دانشگاهشوندو برای ایران و ایرانی افتخار آفرین باشند. دانشجویان دانشگاه¬های ما، آینده¬ی ایران ما هستند کدام حاکمی آینده¬ی کشورش رابا تفنگ و گلوله نشانه می¬گیرد.
وزیر علوم در دانشگاه شریف حضور پیدا می¬کند ولی به جای آرام کردن جو موجود، با سخنان تهدیدآمیز به دانشجویان می¬گوید با تشکیل نشدن کلاس¬ها، بودجه بیت المال به هدر می¬رود و این اعتراضات بی¬جواب نخواهد ماند. آیا تنها مشکل مملکت ما بیت المال است؟ همان بیت المالی که حاکمان غاصب این مرز و بوم به هر اندازه که خواستند جیب¬های خود را از آن پر کرده-اند.
یاد فاجعه کوی دانشگاه در 18 تیر سال 1378 دوباره در جانم زنده می¬شود فاجعه¬ای دیگر در راه است.

اینرا هم بخوانید

سخنی با مخاطبین نویسندگانی ناآشنا که خود را کورد معرفی می کنند- شمئ صلواتی

خبری منتشر شده توسط بعضی از رسانه‌های فارسی‌زبان که نویسندگان کورد خواستار استعفای دسته‌جمعی راه …