خیزشهای مردمی اطلاعیه شماره ۳۳:گسترش تظاهرات و اعتراضات دانش آموزان

حضور شکوهمند دانش آموزان این شکوفه های انقلاب در اعتراضات مردمی ستودنی است. امروز چهاردهم مهر دانش آموزان در چند شهر اصفهان، پرند، رشت، سنندج، تهران، کرج، اراک و اسلامشهر به خیابان آمدند و شعارهای “توپ تانک فشفشه   آخوند باید گم بشه”،” می‌کشم، می‌کشم، هرآنکه خواهرم کشت”، سردادند و سرود برابری خواندند.

امروز همچنین سومین روز اعتراضات کشاورزان خوراسگان اصفهان در اعتراض به بی آبی و بی تامینی و همصدا با مردم معترض در خیابان ها بود.آنها شعار میدادند:”کشاورز می میرد، ذلت نمی پذیرد”.

همبستگی با مردم زاهدان و در محکومیت کشتار فجیعی که حکومت در این شهر در هشتم مهر ماه به راه انداخت و در جریان آن طبق خبرها حداقل ۸۸ نفر کشته  شدند، گسترش می یابد. امروز جمعی از معلمان شهر سقز، با حضور در یکی از شعب اهدای خون به قربانیان جنایت نیروهای حکومتی در زاهدان،  خون اهدا کردند. این معلمان دست نوشته ای داشتند با مضمون کردستان پشتیبان زاهدان.

بامداد امروز ۱۴ مهر در بیست و یکمین روز خیزش مردمی  در ولیعصر تهران و در محله ای از اصفهان مردم به خیابان آمدند و شعارهای ضدحکومتی سر دادند. مردم هر روز قرار و مدارهای اعتراضات شبانه را میگذارند.

در ادامه همبستگی های جهانی روز گذشته  ۱۳ مهر  گروهی از کنشگران ترکیه در محکومیت قتل مهسا امینی و  علیه سرکوبگری های حکومت و جنایات علیه زنان در مقابل ساختمان دادگستری استانبول تجمع کردند. حزب کمونیست کارگری بر بایکوت جهانی جمهوری اسلامی تاکید دارد.

نابود باد حکومت اسلامی

حزب کمونیست کارگری ایران

۱۴ مهر ۱۴۰۱، ۶  اکتبر ۲۰۲۲

پنجشنبه ۱۴ مهرماه ۱۴۰۱ اعتراض دانش آموزان در بوکان. فیلمهای بیشتر از اینجا https://t.me/wpi_hkki

اینرا هم بخوانید

فایل صوتی نشست فرماندهان بسیج جمهوری اسلامی در باره اعتراضات و اعتراف به سرکوبها و…

بی بی سی:گروه هکری بلک ریوارد فایل صوتی کامل نشست محرمانه فرماندهان بسیج را با …