«انقلاب زنان» در صفحه اول فرانکفورتر آلگماینه

روزنامه پر تیراژ آلمانی فرانکفورتر آلگماینه صفحه اول شماره امروز خود را به اعتراضات در ایران اختصاص داده و تیتر «انقلاب زنان» را برگزیده است.

اینرا هم بخوانید

تکرار یک جنایت اینبار علیه یک دانش‌آموز بدون حجاب در‌ متروی تهران

خبر تکمیلینام دختر دانش آموزی که به کما رفته و در بیمارستان فجر نیروی هوایی …