اعلام همبستگی فدراسیون آموزش ملی بریتانیا با بیش از ۵۰۰ هزار عضو با معترضان در ایران

فدراسیون آموزش ملی بریتانیا با بیش از ۵۰۰ هزار عضو، در بیانیه‌ای با زنان، دختران، دانشجویان، و همهٔ معترضان به مرگ مهسا امینی ابراز همبستگی کرد و خواستار آزادی فوری و بی‌قیدوشرط همه بازداشت‌شدگان و زندانیان سیاسی و عقیدتی شد.

این فدراسیون، شجاعت دانش‌آموزان دختر ایرانی در اعتراض‌ها را تحسین کرد و نوشت: «آنها خواستار حق تصمیم‌گیری دربارهٔ سرنوشت و آیندهٔ خود هستند.»فدراسیون آموزش ملی بریتانیا از جمهوری‌اسلامی خواست به حق اعتراض مسالمت‌آمیز و نیز به حق زنان و دختران در تصمیم‌گیری در مورد چگونگی لباس پوشیدن خودشان احترام بگذارد.

اینرا هم بخوانید

۱۰ مهر: تجمعات اعتراضی بازنشستگان مخابرات در ۱۴ شهر

۱۰ مهر: تجمعات اعتراضی بازنشستگان مخابرات در ۱۴ شهر.”تا حقمون نگیریم دوشنبه ها همینه” امروز دهم …