کنفدراسیون بین‌المللی اتحادیه‌های کارگری سرکوب اعتراضات مردمی ایران را محکوم کرد

کنفدراسیون بین‌المللی اتحادیه‌های کارگری، کمیته مشورتی اتحادیه‌های کارگری و فدراسیون‌های اتحادیه‌ای جهانی با انتشار بیانیه‌ای سرکوب اعتراضات مردمی در ایران را به شدت محکوم کرد.

این نهادهای بین‌المللی روز شنبه ۱۶ مهرماه با انتشار بیانیه‌ای مشترک اعلام کردند کل جنبش بین‌المللی اتحادیه‌های کارگری به مردم فوق‌العاده شجاعی که در مقابل سرکوب وحشیانه‌ رهبران حکومت دینی ایران ایستاده‌اند، ادای احترام می‌کند.

این بیانیه در ادامه می‌افزاید مقاومت، توسط زنان و دخترانی هدایت می‌شود که می‌خواهند به زن‌ستیزی و نقض حقوق اولیه که جوهره رهبران سیاسی و مذهبی ایران است، پایان دهند.

شاران بارو، دبیر کل کنفدراسیون بین‌المللی اتحادیه‌های کارگری گفت: «ما به آنها درود می فرستیم و در کنار آنها می‌ایستیم.»خانم بارو در ادامه همچنین بازداشت‌های فعالین کارگری در ایران را اقدامی «مذبوحانه» برای ساکت کردن معترضان و خشم عمومی جامعه ایران و تلاش برای نسبت دادن آنها به خارج عنوان کرد.

صدا و سیمای ایران پنج‌شنبه، ۱۴ مهر نسخه‌ای از اعترافات اجباری سسیل کولر و ژاک پاری، زوج فرانسوی بازداشت شده در ایران در اردیبهشت ماه را منتشر کرد که خود را مامور اطلاعاتی فرانسه معرفی کرده بودند.

سسیل کولر، عضو فدراسیون آموزش و فرهنگ سندیکای نیروی کارگران فرانسه، و همسرش ژاک پاری که با روادید گردشگری به ایران سفر کرده بودند، ۱۱ اردیبهشت امسال همزمان با روز جهانی کارگر به دست نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی بازداشت و به «جاسوسی» متهم شدند.

استیو کاتن، رئیس شورای اتحادیه‌های جهانی و دبیر کل فدراسیون بین المللی کارگران حمل و نقل نیز در این بیانیه گفته است کارگران ایران و برادران و خواهران آنها در سراسر جهان حقیقت را می‌دانند.

این بیانیه می‌افزاید: «بسیاری از فعالین کارگری ایران به خاطر حمایت از حقوق کارگران در بازداشت هستند. ما خواهان آزادی فعالان سندیکایی زندانی و سایر کسانی هستیم که به ناحق در ایران زندانی شده‌اند.» از رادیو فردا

اینرا هم بخوانید

دستگیر شدگان سالگرد جمعه خونین زاهدان باید همگی فورا آزاد شوند

طبق گزارشات منتشر شده در جریان گرامیداشت سالگرد جانباختگان جمعه خونین زاهدان تعدادی بازداشت شدند …