در دفاع از اعتراض برهنه! حسن صالحی

اعتراض عریان نیلوفر فولادی در هلند و سپس مریم نمازی در لندن نه فقط خشم ارتجاع اسلامی حاکم بر ایران را برانگیخته است بلکه باعث شده عده ای تحت عنوان اپوزیسیون جمهوری اسلامی بنحو کریه و زشتی و با همان ارزش های زن ستیزانه رژیم با این حرکت پیشرو دشمنی بورزند این گروه دوم عمدتا با باورهای سلطنت طلبانه کار را به جایی رسانده اند که به افراد شناخته شده و مبارزی همچون مریم نمازی که سابقه سالها مبارزه علیه رژیم اسلامی و اسلام سیاسی را دارد اتهامات رذیلانه‌ای می زنند و زبان تهدید و زور در پیش گرفته اند.

من به نوبه خود ضمن محکوم کردن این حملات ارتجاعی و مشمئزکننده، از اعتراض عریان به عنوان اسلحه مبارزه حمایت می کنیم.

سالهاست که سازمان فمن از برهنگی بعنوان اعتراض استفاده می کند و از این طریق هم توانسته است توجه عمومی را به برخی از مهمترین مسائل اجتماعی و سیاسی جلب کند. اکنون برهنه شدن خود به لباس اعتراض تبدیل شده است. طبعا هر کس می تواند در باره این شیوه اعتراض هر نظری داشته باشد ولی دست زدن به تبلیغات نفرت انگیز علیه کسانی که مبادرت به انجام این کار می کنند باید با مقابله سیاسی همه مردم آزاده مواجه شود.

درد و مشکل این جماعت مرتجع فقط این نیست که زنانی دست به اعتراض عریان زده اند. مشکل این جماعت این است که انقلاب جاری در ایران زنانه است و حل مسئله زن و رفع تبعیض جنسیتی را در دستور کار خود گذاشته است .برای کسانی که مخالف ارزش های برابری طلبانه هستند و از ارزشهای مردسالارانه و ضد زن دفاع می کنند و نمی خواهند تبعیض جنسیتی رفع شود، نسیم زنانه این انقلاب چندان برایشان خوشایند نیست و اعتراض برهنه تنها بهانه ای است که خشم خود را با برابر طلبی زنان ایران ابراز کنند. این جماعت بهتر است بجای حمله به زنان مبارز فکری به حال خود کنند و افکار پوسیده و ارتجاعی را از خود بزدایند.

۱۹ مهر ۱۴۰۱- ۱۱ اکتبر ۲۰۲۲

اینرا هم بخوانید

و بالاخره “#عبور _از _پهلوی” هم در توئیتر ترند شد.

بیش از 7 ماه هست که انقلاب زن زندگیآزادی در ایران در جریان هست و …