چه کسی حق این را دارد که آزادی حق انتخاب را از زنان ایرانی بگیرد؟ ساناز قطبی

کشمکش بر سر حجاب بحثی قدیمی است که سال ها است ادامه دارد.
چه کسی حق این را دارد که آزادی حق انتخاب را از زنان ایرانی بگیرد؟

از سال ۱۳۵۷ که به دنبال فرمان حجاب خمینی در شکل گسترده و نوین بحث حجاب اجباری به میدان آمد با وجود سرکوب های خونین انقلاب و زنان و تحمیل حجاب اسلامی جنبش مقاومتی علیه سیاست اسلامیزه کردن جامعه آغاز شد . این مقاومت ها فرازها و فرودهای بسیاری داشت از حجاب کامل و چادر سیاه که وسیله ای برای مبارزه با غرب استعمارگر بود به مانتوها و روسری های رسیدیم تا شاید کمی حق انتخاب در پوشش داشته باشیم .
ولی چندی بعد به اسم نهی از منکر، دخترها و زنان مادر خیابان مانند مجرمین در ون های بزرگ گشت ارشاد نشاندند برای آنها جریمه و پرونده تشکیل دادند به اسم بد حجابی و بی حجابی هر برخوردی که دوست داشتند با آن ها کردند و یا گاهی آدم های از جنس خودشان آتش به اختیار شدند با اسید صورت های زنان سوزاندند یا با تیغ وچاقو به جان آنها افتادند .
همه ی اینها باعث شد تا اعتراض زنان گسترده تر شود در روزهای مشخص حجاب خود را برداشتند و بر چوب زدند و در خواست حجاب اختیاری داشتند .
ده هزار بازداشت سالیانه ، تجاوز در زندان ها ، زن کشی ، آسیب پاشی و تعدی به حرمت زنان ، نرخ جریمه نقدی برای آرایش و بد حجابی در حین رانندگی شد تجربه زنان در سال های حاکمیت اسلامی در ایران .
ولی امسال زنان قدمی بزرگ برداشتند بی پرده شعار حجاب بی حجاب سر دادند . حجاب ها را برداشتند و گاهی آتش زدند و فیلمش را به تمام دنیا نشان دادند و در مقابل گشت ارشاد و کلاغ سیاه های خواهر ایستادند . البته این قوم وحشی هر کجا که دستشان رسید گرفتند زدند حتی کشتند چه زنانی مثل سپیده رشنو که برای آن ها پرونده ساختند و وحشیانه شکنجه کردند حتی چهره ی شکنجه شده آن ها را آگاهانه مقابل دوربین آوردند تا نشان دهند حجاب به جانشان بسته است حتی به خانواده های آنها اعلام کردند که به دنبال آنان نباشند رژیم اسلامی خیال دارد که با این کار ها کل صورت مسئله را پاک کند ولی نمیدانند هر چقدر هم که بزنند و بکشند باز هم خیابان ها مملؤ از سپیده ها ‌ و امثال آنانی است که در دام وحشیانه آنها اسیرند .
اینان حتی متوجه این نیستند که حجاب برای کودک ممنوع است. کودک مذهب ندارد ایدئولوژی ندارد کودک درکی از ظلمی که با حجاب به او می‌شود ندارد . کودک باید از هرگونه دست دارایی مذهب و آموزش مذهبی و تحمیل عقیدتی مصون باشد .پدر و مادر و دولت نمیتوانند کودکان دختر را محجبه کنند و از بازی و شادی ‌،تحرک و معاشرت محروم کنند .در جامعه آزاد کودک مقدم بر هر منفعت سیاسی و مذهبی است
به امید ایرانی آزاد .

اینرا هم بخوانید

چله ی پرستوهای ایران- خاطره محرم نژاداصل

با درگذشت مهسا امینی، صدای اعتراض مردم ایران رسا تر از همیشه به گوش می …