چه کسی پاسخگو این ناحقی و نابرابری این فقر و گرانی است؟ فردین فرهادی

نه تنها تورم و گراني افسار گسيخته و فلاکت اقتصادی معشیت و زندگی مردم را به پایین ترین سطح آن تنزل داده است تبعیض و نابرابری ،زن ستیزی و سرکوب و فشار های امنیتی بر مردم و فعالین، زندگی را بر مردم سخت کرده و اکثریت قشر کارگر و زحمتکش را به تقابل دائمی سوق داده است .
در طول روز ها و هفته های گذشته ده ها معلم و کارگر به دلیل حق خواهی و آزادی خواهی دستگیر و روانه زندان شدند.
بستن وثیقه سنگین برای زندانیان امر روتین تبدیل شده تا شاید بتوانند مردم را سرکوب کنند.
اما در کشوری که ثروتمندان هر روز ثروتمند تر و فقیران هر روز فقیر تر می‌شوند .سکوت هرگز جایز نبوده و این سکوت در اصل جنایتی در حق فرزندان و نسل های آینده است .این قشر زحمتکش در مقابل این همه فشار فقر و گرانی دیگر تاب نمی آورند.
در این شرایط حتی تحصیل فرزندان هم به پول بستگی دارد هر کس پول بیشتری دارد در مدرسه بهتری با کیفیت بیشتر آموزش ثبت نام کرده و در نهایت موفق تر خواهد بود .
این اصلی است که حتی وزیر و معاون وزیر آموزش با وقاحت تمام و با افتخار بیان می کنند و حتی سلامتی شما هم بستگی به درآمد و وضعیت مالی شما دارد .
اگرپول دارید می‌توانند سالم تر باشید ،می‌توانید آموزش ببینید ،درس بخوانید و به دانشگاه بروید در غیر این صورت باید بییواد مانده و حتی حق تحصیل هم از شما و فرزندانتان سلب می‌شود .
چه استعداد هایی که به خاطر فقر شکوفا نشد و چه آرزوهایی که به باد رفت تا نظام سرمایه گذاری اشتباه ایران هر روز بزرگ تر و تشنه تر شود .
چه خون ها ریخته شد و چه آزادی های در زندان های سیاه ایران گرفتار شد تا حق به مردم داده نشود و مردم را به سکوت اجباری فرو ببرند ولی تا کی ؟
تا کی پدر های ما با عذاب گشنگی فرزندان سر بر بالین گذراند و شرمنده خانواده های خود باشند
تا کی فرزندان در آرزو ی فردایی بهتر در نا امیدی خود بسوزند و تا کی جوانان ایران برای هیچ نداشتن تلاش کنند ؟
چه کسی پاسخگو این ناحقی و نابرابری این فقر و گرانی بی مسئولیتی و بی کفایتی این مترسک های بالا نشین جمهوری اسلامی ایران است؟

اینرا هم بخوانید

Femme, Vie, Liberté- Peuple juste et épris de liberté d’Iran,

Au quarante-quatrième anniversaire de la révolution de 1979, les fondements économique, politique et social du …