انقلاب در روز بیست مهر تعرضی‌تر و کوبنده‌تر شد!

امروز ۲۰ مهر روز تاریخی دیگری در انقلاب آزادیخواهانه مردم بود. در بیست و ششمین روز انقلاب در بیش از ۳۰ شهر تجمع و اعتصاب شکل گرفت. از تهران که در مناطق مختلف آن درگیری بود تا اصفهان،‌ شیراز، سنندج، مشهد، بوشهر، ساری، اراک، کرج، اردبیل، کرمانشاه، قزوین، قم، همدان، رشت، کرمان، گنبد کاووس، ایلام، اراک، بستان، گرگان، شاهین شهر، چاه‌بهار، دهدشت، سقز، دیواندره، پیرانشهر، بوکان، دهگلان و سرپل ذهاب صحنه تجمع و اعتصاب بود. مردم شهرهای مختلف کردستان و کرمانشاه همزمان با تجمعات اعتراضی باز هم دست به اعتصاب زدند. کسبه مشهد نیز به اعتصاب پیوستند. دانش آموزان، این نسل پرشور انقلاب در بسیاری شهرها در خیابان راهپیمایی کردند، مقنعه ها را به هوا بردند و سرود آزادی سر دادند. دانشجویان همزمان با تداوم اعتصاب، دانشگاهها را به صحنه تجمع و اعتراض و شعاردادن تبدیل کردند و دیوارهای آپارتاید جنسیتی را در هم کوبیدند. شعارهای زن، زندگی، آزادی، این شعار زیبا و عمیق انقلاب در کنار شعار مرگ بر جمهوری اسلامی و مرگ بر دیکتاتور و انواع شعارهای سرنگونی طلبانه دیگر در نقاط مختلف شهرها در طول روز و شب طنین انداز شد. کارگران چندین مرکز نفت در پارس جنوبی و آبادان همچنان به اعتصاب ادامه دادند و دانشجویان دانشگاه خلیج فارس در بوشهر کارگر نفت ما، رهبر سرسخت ما،‌ این شعار روزهای انقلاب ۵۷ را در حمایت از کارگران اعتصابی نفت زنده کردند.

بیست مهر یک نقطه اوج دیگر انقلاب بود و شکست دیگری برای حکومتی که زیر ضربات پی در پی مردم بحرانی تر شده است. تشتت، تناقض، بی افقی و سردرگمی را در تک تک رهبران حکومت میتوان به خوبی مشاهده کرد.

انقلاب قدم های بزرگی بطرف متشکل شدن برداشته است، جمع های زیادی از جوانان در تهران و شهرهای مختلف، جمع های دانشجویان، دانش آموزان، کارگران نفت، معلمان، وکلا، و بخش های دیگری از جامعه خود را سازمان داده اند، در روزهای معینی در ابعادی وسیعتر و هماهنگ تر به میدان میایند، تپش انقلاب را حفظ میکنند و روزهایی را به اوج میرسانند. لازمه تداوم و گسترش انقلاب سازماندهی های گسترده تر در سراسر کشور است. شوراهای سازماندهی اعتراض را با تمام توان در مراکز کار و در شهرها و محلات شهرها ایجاد کنیم. شوراهای سازماندهی کانون های سازماندهی اعتصاب و تجمعات اعتراضی خواهند بود. فعالین کارگری، فعالین جنبش های اجتماعی، جوانان انقلابی،‌ دانشجویان و معلمان این موقعیت و توان را دارند که نقش تعیین کننده ای در متشکل کردن و سازماندهی انقلاب ایفا کنند.

قدم به قدم داریم به پیش میرویم، متشکل تر میشویم، تجمعات و اعتصابات را گسترش میدهیم و جمهوری اسلامی را بزیر میکشیم.

حزب کمونیست کارگری ایران

۲۰ مهر ۱۴۰۱، ۱۲ اکتبر ۲۰۲۲

اینرا هم بخوانید

فیلمهایی از وضعیت دردناک مردم زلزله زده خوی در برف و سرمای شدید. مردم بشدت معترضد. حکومت فقط وعده داده و….

وضعیت دردناک مردم زلزله زده. مردم بشدت عصابی و معترضند. حکومت فقط وعده داده در …