عفو بین‌الملل: ۲۳ کودک ۱۱ تا ۱۷ ساله توسط نیروهای امنیتی کشته شده‌اند

حکومت کودک کش اسلامی را بزیر میکشیم
حداقل ۲۳ کودک ۱۱ تا ۱۷ ساله در طول چهار هفته گذشته توسط نیروهای امنیتی و انتظامی حکومت به قتل رسیده اند.
تعدادی از کودکان نیز در زندانند. جمهوری اسلامی جرات نمیکند آماری از تعداد دانش آموزان دستگیر شده و کودکان دستگیر شده بدهد.آمرین و عاملین قتل این عزیزان باید محاکمه شوند. خانواده های کودکان بازداشت شده میتوانند مردم را به تجمع در مقابل زندانها و مراکز حکومتی فرابخوانند. حتی یک ساعت هم نباید کودکانمان در زندان آدمخواران و شکنجه گران بمانند. دور نیست روزی که این جانیان را سرنگون کنیم و به محاکمه بکشیم.

اینرا هم بخوانید

دستگیر شدگان سالگرد جمعه خونین زاهدان باید همگی فورا آزاد شوند

طبق گزارشات منتشر شده در جریان گرامیداشت سالگرد جانباختگان جمعه خونین زاهدان تعدادی بازداشت شدند …