عفو بین‌الملل: ۲۳ کودک ۱۱ تا ۱۷ ساله توسط نیروهای امنیتی در جریان سرکوب اعترضات جاری کشته شده‌اند

اینرا هم بخوانید

تصویر روز

گروهی از نمایندگان پارلمان آلمان کفالت سیاسی تعدادی از زندانی‌های انقلاب ایران رو به عهده …