عفو بین‌الملل: ۲۳ کودک ۱۱ تا ۱۷ ساله توسط نیروهای امنیتی در جریان سرکوب اعترضات جاری کشته شده‌اند

اینرا هم بخوانید

کردستان علیه رژیم اسلامی