کانال کولبران و سوختبران: روز ۲۲ مهر روز کولبر, کیفرخواست ما علیه حکومت قاتل کولبران است

آن گلوله‌ای که از پشت به ژیان علیپور شلیک شد و قلبش را سوراخ کرد، قلب نظام آدمکش اسلامی را باید از هم بشکافد.

در روز ۲۲ مهر روزی که از طرف خانواده‌های کولبران قربانی نامگذاری شد، یاد ژیان علی‌پور و هزاران کولبری که قربانی سیاست فاشیستی حکومت کولبرکُش هستند را گرامی میداریم.

سال گذشته سال کشتار سیستماتیک صدها کولبر و مجروح نمودن این نان‌آوران زحمتکش در مرزهای کردستان توسط جنایتکاران حکومت اسلامی بود.

حکومت جنایتکار اسلامی قاتل کولبران است. کولبران مرزی در کردستان در بیست سال گذشته از قربانیان سیاستهای آدمکشی و سیستماتیک هیولای حاکم بر ایران بوده‌اند.

جمهوری اسلامی بخاطر فقر و بیکاری و لقمه‌ای نان جان صدها کولبر را با گلوله مستقیم گرفته و شمار زیادی را تا به امروز مجروح و یا معلول کرده است.
در بیست و دو ماه مهر سال گذشته این روز، روز کولبر با یاد کولبران به قتل رسیده و برای دادخواهی و کیفرخواستی علیه سران حکومت قاتل جمهوری اسلامی نامگذاری شد.

جمهوری اسلامی نه تنها کولبران در کردستان، بلکه صدها سوختبر را در سیستان و بلوچستان نیز به همین شیوه سرکوب و به قتل رسانده است. در ادامه کارزار برای دادخواهی کولبران و سوختبران ما اعلام میکنیم، تا محاکمه قاتلان ژیان علی‌پور و صدها کولبر و سوختبر دیگر که از قربانیان این حکومت جنایتکار هستند همراه با خانواده‌هایشان این مبارزه و دادخواهی را ادامه میدهیم و دیر یا زود آمران و عاملان کولبرکُش و سوختبرکُش را به پای میز محاکمه خواهیم آورد.

حکومت جنایتکار اسلامی در یکماه گذشته و با قتل ژینا(مهسا) امینی با موجی از اعتراضات میلیونی در ایران و سراسر دنیا مواجه شده است. مردم شهرهای ایران متحدانه و یکپارچه به خیابان‌ها آمده‌اند تا برای همیشه از چنگال این نکبت اسلامی و قاتلان حکومت جنایتکار، این رژیم آپارتاید جنسی و ضدبشری خلاص شوند و این رژیم را سرنگون کنند.

ما ضمن اعلام همدردی با جانباختگان اعتراضات اخیر خود را در کنار مبارزات، اعتصابات و اعتراضات مردم ایران علیه جمهوری اسلامی همراه می‌کنیم و باهم تا سرنگونی این رژیم به این مبارزه ادامه میدهیم.

کانال کولبران و سوختبران از عموم مردم در کردستان تا سیستان و بلوچستان و دیگر شهرهای ایران و همچنین خانواده‌های جانباختگان، زندانیان سیاسی و بازداشت‌شدگان اخیر و همه قربانیان چهار دهه قتل و کشتار و جنایات این رژیم میخواهد در همه شهرها به میدان بیایند و این مبارزه را به سرانجام برسانیم.

سرنگونی جمهوری اسلامی حکم ما مردم ایران برای خلاصی از چنگال حکومت آدمکشان اسلامی است.

کانال کولبران و سوختبران

۲۱ مهر ۱۴۰۱، ۱۳ اکتبر ۲۰۲۲

اینرا هم بخوانید

کمیته مبارزه برای آزادی زندانیان سیاسی: به روز جهانی در حمایت از زندانیان سیاسی، بیست ژوئن برابر با سی خرداد بپیوندید!

نامه به زندانیان سیاسی و خانواده هایشان، مادران و خانواده های دادخواه، هنرمندان، ورزشکاران، وکلا …