سازمان عفو بین‌الملل: به «جنایات مقامات جمهوری اسلامی» رسیدگی کنید

سازمان عفو بین‌الملل دادخواستی اینترنتی در سطح جهانی برای حمایت از معترضان در ایران راه اندازی کرده است. در این دادخواست از دولت‌ها خواسته شده به آنچه این سازمان «جنایات مقامات جمهوری اسلامی» خوانده رسیدگی کنند.عفو بین الملل از کشورها خواسته تا کشورهایی که در شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد حضور دارند، وارد اقدام عملی در این زمینه شوند.

اینرا هم بخوانید

۱۰ مهر: تجمعات اعتراضی بازنشستگان مخابرات در ۱۴ شهر

۱۰ مهر: تجمعات اعتراضی بازنشستگان مخابرات در ۱۴ شهر.”تا حقمون نگیریم دوشنبه ها همینه” امروز دهم …