دبیر کل عفو بین الملل: جامعه بین الملل باید خواستار تشکیل جلسه ویژه شورای حقوق بشربرای بررسی جنایات جمهوری اسلامی شود

آگنس کالامارد، دبیر کل سازمان عفو بین الملل در توییتی گفته: «جامعه بین الملل باید خواستار تشکیل جلسه ویژه شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد شود تا از این طریق بتوان ساز و کاری برای تحقیق و پاسخگویی حکومت ایران و مقامات مذهبی درباره جنایات بسیار زیاد علیه مردم ایران ایجاد کرد.»

اینرا هم بخوانید

۱۰ مهر: تجمعات اعتراضی بازنشستگان مخابرات در ۱۴ شهر

۱۰ مهر: تجمعات اعتراضی بازنشستگان مخابرات در ۱۴ شهر.”تا حقمون نگیریم دوشنبه ها همینه” امروز دهم …