بالاخره سر و کله جناب اکبر گنجی هم پیدا شد! یاشار سهندی

متخصص ضد انقلاب بودن حالا کلاس درس “برای سرنگونی جمهوری اسلامی از طریق انقلاب چه باید کرد؟ راه حل چیست؟” گذاشتن و رابعا و خامسا کرده تا به ما راه و چاه سرنگونی جمهوری اسلامی از طریق انقلاب را به ما مردم بیاموزد!
مثل همیشه پای هابسبام و هانا آرنت و گرامشی و بقیه را هم وسط کشیده. بیچاره ایشان که اکبر گنجی معروف به “اکبر پونز” خودش را به ایشان میچسباند.
ایشان فرمودند “طالبانِ انقلاب” باید «اراده ی سرکوب» و «توانایی سرکوب» رژیم را متزلزل سازند و در آن رخنه بیندازند. اگر موفق به این کار نشوند، انقلابی در کار نخواهد بود. ” چشم. حتما. منتظر شما بودیم که دستور بفرمایید!
ایشان فرمودند باید انقلاب ضد خشونت و علیه تجزیه طلبی باشد برای اینکار باید یا گاندی بود یا ماندلا! باز هم بیچاره ماندلا و گاندی!
دورانی که گنجی را حلوا حلوا کردند چون افتخار میکرد که ضد انقلاب است تمام شد. ایشان البته با تمام وجود این امر را نه با بلغور کردن جملات هابسبام، بلکه با سازماندهی سپاه و با پونز کردن روسری به سر زنان، و تیغ کشیدن به لب زنانی که رُژ زده بودند در چهار راه ولی عصر تهران ثابت کرده اند.
جالب است یکبار هم بابت گذشته این چنین خشن و وحشی خود اظهار پشیمانی هم نکرده و حالا به ما درس عدم خشونت در انقلاب میدهد.
جناب گنجی باید خود را آماده کند به خیلی مسایل پاسخ سر راست بدهد. این را دیگر در کتابهای هابسبام و گرامشی نمی تواند پیدا کند؛ بهتر است کمی درس حقوق فرا بگیرد.

اینرا هم بخوانید

حربه اعدام، علیه انقلاب- یاشار سهندی

جمهوری جنون اسلامی سرمایه، صبح جمعه دیگری را با مرگ آغازید. خبر قتل وحشیانه مجید …