سلام بر انقلاب- شمی صلواتی

بیا تا سلامی تازه تر کنیم به این انقلاب،
سلام دوباره به این رودهای روان
بر خاست از طغیان چشمه های این دیار.

با سلامی دوباره
به فرزندان به پاخاسته این دیار «ایران»
که، قیچی می کنند درختان جهل و ریا را

از شنیده شدند صدای انقلاب ایران در سطح جهان،
ایرانیان خارج از کشور نیز با گذر از بی تفاوتی
پیام انقلاب ایران رابرای تغییر، برای سرنگونی جمهوری‌اسلامی شنیدند که در خارج از کشور بازتاب گسترده‌ای یافت.

ما ایرانیان مقیم شهر کاسل – آلمان‌ نیز سکوت را پیشه نکردیم و در هم دلی با انقلابيون که در خیابان‌ها با نیروی سرکوبگر حکومت اسلامی تا دندان مسلح مبارزه می کنند دست به برگزاری اکسیونهای اعتراضی زدیم تا صدا انقلابيون در ایران باشیم…..

در طول چهار هفته در روز های شنبه توانستیم اکسیونهای اعتراضی بر پا کنیم که به نظر خودم موفق بود.

اکسیونهای موفق با فضای همدلی و صیمییت، با شرکت جمعيت بیشتر از سیصد الی چهارصد نفر، بدور از حزبیت و قومیت، یا فرقه‌ی خاص، با میکروفون آزاد پیش رفت…البته خالی از ضعف هم نبود می توانست بهتر هم باشد…

فضای سیاسی انقلابی که به سرعت باد جامعه ایران را در بر گرفت، با موجی از نفرت به راه افتاد علیه حکومت اسلامی، همراه بودبا آرامشی برای شکسته دلان، رویای انسانی ملتی که برای رهائی با دست خالی به خیابان‌ها آمدند تا صدایشان شنیده شود، که پاسخ حکومت خشنونت بود متاسفانه بر اثر آن ده ها معترض جانباختند که بیشتر آنان کودک بودند……لازم به یاد آوریست که این اکسیونها ادامه دار است….
۱۷اکتبر ۲۰۲۲میلادی .شمی صلواتی

اینرا هم بخوانید

شمی صلواتی: نوروز

*سروده نوروزی امسال منپر از بی قراری و دلتنگی ستقبل از اینکه دلی را بیازارد …