شورای سازماندهی اعتراضات کارگران پیمانی نفت: رانندگان تانکرهای حمل سوخت پالایشگاه آبادان دست به اعتصاب زده اند.

شورای سازماندهی اعتراضات کارگران پیمانی نفت: گزارش رسیده از آبادان حاکی از آن است که امروز سه شنبه ۲۶مهر رانندگان تانکرهای حمل سوخت دست به اعتصاب زده اند.این تانکرها که متعلق به بخش خصوصی و بخش پالایشگاهی هستند امروز مقابل گیت 18 پالایشگاه آبادان (ایستگاه 5 کوی قدس) با خودداری از دریافت بارنامه برای بارگیری بنزین یورو 4 به مقصد جایگاههای سوخت کلانشهرهای کشور از ورود به پالایشگاه خودداری کرده و با خاموش کردن ماشین های خود در میدان گیت 18 پالایشگاه راه ورودی را مسدود کرده اند.

https://t.me/shoranaft

اینرا هم بخوانید

کمبود معلم:گزینش آموزش و پرورش پذیرفته شدگان را رد صلاحیت می کند!۲۳ هزار کلاس درس بدون معلم

مدارس بدون معلم مانده اند، گزینش آموزش و پرورش پذیرفته شدگان آزمون استخدامی را رد …