آیت‌الله ها و مسئله سکس و حجاب- شمی صلواتی

کامنتهای زیادی دریافت می کنم که هیچ کدامش پاسخ دغدغه های امروز من نیست

به همین دلیل تصمیم گرفتم با صرفنظر از توهین های مخاطبان مذهبی یم…….
نطر سیاسی و منطقی خود را مکتوب کنم

نمی خواهم فرهنگم را به سطح ادبیات و شعور مومنین خدا تنزل دهم.
اما باید جواب را داد نه در کامنتها و پیامهایشان، بلکه در سطح عمومی‌تری باید نوشت، که امروز من همین کار را می کنم

رسالت و اخلاقیات« آیت‌الله ها»
در کتاب‌های آیت الله ها، ملاها، در کل آخوندها مسئله سکس جدی است
«۹۹درصد گفتار این مومنین و نوشته‌هایشان را،
بردگی جنسی بعنوان سکس حلال با اجازه آخوند، شیوه های متفاوت سکس را در بر می گیرد….»

بندرت می تواند به صحبت‌های آخوندی گوش کرد که بری از سکس باشد، در کتابهایشان در نطق‌هایشان چه در منبر و چه در جمعهای خصوصی بحثشان بر سر شکم و زیر شکم نباشد…

تجاوز به حیوانات در کتاب‌ها و رسالت‌های رهبران مذهبی یا مراجع تقلید با دادن کفاره به آخوند حلال است…،
《هر جنایتی با اجازه آخوند حلال است.》

اگر سکس را از این آخوند ها و مومنین خدا گرفته شود دهان بسته می ماندا نه چیزی برای گفتن خواهند داشت و نه چیزی برای نوشتن….

جماعت آخوند لاشخورند،
ما آخوند خوب و بد نداریم چون تمام زندگی شان بر اساس مفتخوری و کلاهبرداریهاشان پیش می رود….
《آخوند ریشه‌ی جهل و بردگی ست》
امروز بردگی جنسی در ایران 《ضیغه》توسط همین آیت‌الله ها رواج یافته و بازار پر رونقی ست. چاکشی با کلاه شرعی برای آخوندها و با اجازه و با مجوز آنها حلال است یا مجاز است…….》

پلیس و حجاب!
《پليس از ما نیست جز مردم نیست، حکومتی ست، اینها مزدوران حکومتیند》

پليس ایران در فاضلابی به نام اخلاقيات اسلامی گرفتار است.
که باید منحل شود در غیر این صورت جامعه از جنایتها و مریضی جنسی و سواستفاده های غیر انسانی پليس و حاکمان مذهبی رها نخواهد شد، جامعه از فقر و تبعض و – نابرابریها عبور نمی کند بدون بر هم زدن سیستم حکومت اسلامی درخت انسانیت رشت نمی کند…

پليس ایران بازتاب ریشه‌ی فرهنگی آیت‌الله های حاکم بر جامعه‌اند….
ماموران جمهوری اسلامی از دختران ما به بهانه‌ی بدحجابی اخاذی می کنند، سو استفاده جنسی می کنند، آنها را بغل می کند و به جاهای حساس آنها دست می زند، با این شیوه ها خود ارضایی می کنند، تجاوز جنسی می کنند به قتل می رساند به همین شیوه از رفتار عادت کردند، فاقد شعور انسانیند، اهل کتمان و رشوه، اهل تهدید و باجگیری هستند در این سیستم اسلامی ما پليس خوب و بد نداریم. بلکه با جانورانی طرفیم که وحشی و درنده هستند..

آیت‌الله ها هم اینها را می دانند مسئولین کشور هم اینها را می‌فهمند این روش خودشان است و آنها به چنین پليسي که فاقد اندکی شعور و فهم انسانی باشد احتیاج دارند و به همین دلیل ساده، دختران ما در امان نیستند، هیچ کسی در امان نیست، مگر اینکه کل سیستم جمهوری اسلامی را واژگون کنیم، هر گونه توهماتی به ماموران حکومتی چه بسیجی، چه پاسدار، چه پلیس‌های شهربانی و ارتشی اشتباه محض است
هر انسان که یک ذره انصاف، یک ذره شرافت داشته باشد مامور حکومت قرون وسطی《حکومت اسلامی ایران》 نمی شود
در برابر مردمش نمی ایستاد
دست به کشتار مردمش نمی زند
دختران را به گلوله نمی بندد
کودک کشی نمی کند
تمام سیستم جمهوری اسلامی باید منحل شود ما سیستمی را باید بنا کنیم بدور هر از دین و مذهب، بدور از فرد پرستی، با حاکمیت مردم بر اساس ارزش‌های انسانی…..با رهبری جمعی،
۱۸اکتبر ۲۰۲۲میلادی شمی صلواتی

اینرا هم بخوانید

جمهوری اسلامی ایران از زن میترسد- مریم فرهادی

جمهوری اسلامی ایران ازجنس زن میترسد و خوب قدرت زن را میشناسد ترسی که این …