از دادخواست اخراج سفرای جمهوری اسلامی حمایت میکنیم

حزب کمونیست کارگری از دادخواست و کارزار اینترنتی برای اخراج سفرای جمهوری اسلامی از کشورهای “گروه هفت” و نهادهای بین المللی حمایت میکند و همگان را به امضای این دادخواست فرامیخواند. این اقدام مهمی در جهت بایکوت جمهوری اسلامی در سطح جهانی است.  

حزب کمونیست کارگری ایران

۲۶ مهر ۱۴۰۱، ۱۸ اکتبر ۲۰۲۲

لینک امضای پتیشن:

https://chng.it/DgXmDc8MSb

اینرا هم بخوانید

فرمان انقلاب زن زندگی آزادی: لغو مجازات اعدام!

بیانیه سه نهاد به مناسبت دهم اکتبر روز جهانی علیه اعدام روز دهم اکتبر روز …