نماینده مجلس:سه هزار بازداشتی در زندان فشافویه هستند.از این تعداد به جز ۸۳۵ نفر بقیه آزاد شده‌اند.

احمد علیرضا‌بیگی نماینده مجلس در گفتگو با عصرایران با اشاره به بازدید روز سه شنبه اعضای کمیسیون شورا‌ها و امور داخلی مجلس از زندان فشافویه گفت: سه هزار نفر از افرادی که در اتفاقات اخیر در استان تهران دستگیر شده اند به زندان فشافویه انتقال یافته بودندو از این تعداد به جز ۸۳۵ نفر بقیه از زندان آزاد شده‌اند.

وی گفته: این افراد با قرار وثیقه آزاد شده‌اند. با توجه به اغتشاش زندان اوین و آنچه در آنجا افتاد، نزدیک به ۱۳۰۰ نفر از زندانیان زندان اوین به زندان فشافویه انتقال یافته‌اند. این‌ها البته زندانیان جرایم عمومی‌اند و طبیعتا این موضوع سبب اضافه شدن ظرفیت اضافه به زندان فشافویه شده است و این زندان نیز آمادگی لازم برای نگه‌داری از این تعداد زندانیان را ندارد.

وی تاکید کرد: به رغم همه تلاش‌هایی که سازمان زندان‌ها برای رعایت استاندارد‌ها در نگه‌داری زندانیان انجام می‌دهد، اما این ظرفیت علاوه سبب شده آن گونه که باید و شاید نتوانند از عهده این کار برآیند و کاستی‌هایی در بحث بهداشت، تغذیه و دسترسی به تلفن برای زندانیان وجود دارد و، چون زندانیان تحت تاثیر فشار روانی قرار می‌گیرند این مشکلات خودش را چند برابر نشان می‌دهد.

فشار روانی ناشی از بلاتکلیفی در بین این زندانیان باعث شده آن‌ها از وضعیت موجود ناراضی باشند. به هر حال برای برخی ازاین افراد قرار وثیقه صادر شده است و خانواده‌ها منتظر پیامک دستگاه قضایی‌اند و شاید یک هفته و ۱۰ روز بود که منتظر این پیامک بودند، اما با توجه به اتفاقی که در زندان اوین افتاده این زندانیان در یک بلاتکلیفی قرار گرفته اند و همین باعث مشکلاتی شده است.

وی گفت: آن چیزی که در زندان دیده می‌شود و دسترسی‌هایی که مورد انتظار برای زندانی است از شرایط استانداردی برخوردار نیست و علیرغم تلاش‌هایی که در زندان می‌شود که به درستی از عهده این کار بریایند، ولی شرایط پیش آمده این اجازه را نمی‌دهد. شرایط زندانی‌ها شرایط نامتعارفی است چراکه برخی از آن‌ها در شرایط بلاتکلیفی برای صدور قرار یا ارسال پیامک به خانواده هایشان برای ودیعه قرار وثیقه هستند. حدود ۲۰۰ نفر از دانش آموزان در بین دستگیرشدگان بوده اند که در اولین فرصت آزاد شده اند. ما الآن زندانی دانش آموز درزندان فشافویه و زندان‌های دیگر نداریم. ۲۰۰ دانشجو نیز بین دستگیرشدگان بوده اند که بخش عمده‌ای از آن‌ها دانشجویان دانشگاه‌های آزاد بوده اند که تعداد قابل توجهی از آن‌ها آزاد شده اند و قطعا برای این دانشجویان سابقه سیاسی و امنیتی ایجاد می‌شود.بیگی با بیان اینکه از بخش زنان زندان فشافویه بازدیدی نداشتیم، گفت: ۳۶۰ نفر از دستگیرشدگان زنان بودند و تعداد آن‌هایی که در حال حاضر در زندان هستند قابل توجه نبود چراکه بخش عمده آن‌ها با وثیقه آزادشده اند.

اینرا هم بخوانید

اعتصاب کارکنان و کارگران پتروشیمی آبادان

چهارشنبه ۱۲ مهر ۴۰۲،کارکنان پتروشیمی آبادان، کارگران قراردادی و اورهال در پی عدم پرداخت حقوق …