همبستگی انسانی؛نگاهی به اخبار و گزارشات اعتراضات جاری

همبستگی انسانی- به زبان تُرکی تهیه شده در تلویزیون کانال جدید 🔵 موضوع برنامه: 🔺نگاهی به گزارشات اعتراضات تهیه و اجرا: محمد شکوهی مسئول فنی: صدف کورش نیا ۲۹ مهر ۱۴۰۱ – ۲۱ اکتبر ۲۰۲۲ آیدی پیامگیر تلگرام https://t.me/kanaljadidtv_tamas واتساپ، تلگرام و سیگنال:  0046722807052 کانال تلگرام: https://t.me/kanaljadid1

اینرا هم بخوانید

همبستگی انسانی: علیه دستمزدهای زیر خط فقر، بپاخیزیم