سخنی با مردم- ٣٠ مهرماه، روز بزرگی در همبستگی جهانی انقلاب ما! حمید تقوایی

(متن کتبی گفتار ویدیوئی)
امروز شنبه سی ام مهرماه همانطور که انتظار میرفت روز بزرگی در سیر مبارزات ما بود. در سیر انقلابی که بیش از یکماه است آغاز کرده ایم و متحد و همبسته در داخل کشور و در خارج کشور به پیش میبریم.


امروز در بسیاری از دانشگاهها در سراسر کشور دانشجویان دست به تجمع زدند و با شعارهای کوبنده علیه حکومت و علیه وضع موجود فریاد اعتراض خود را بلند کردند.
همچنین دانش آموزان، دانش آموزان دختر در تهران و در چند شهر دیگر در خیابانها با شعارهای کوبنده همیشگیشان راهپیمائی کردند.


بسیاری از شهرهای کردستان امروز شاهد اعتصاب عمومی بود. در بعضی از این شهرها چندین روز است که اعتصاب عمومی ادامه دارد. و امروز در سطح گسترده ای شاهد اعتصاب بودیم.
همچنین بخشهای مختلف جنبش کارگری که الان بیش از یک هفته است اعتصابات را شروع کرده اند به اعتصابات ادامه دادند.


در خارج کشور هم ما امروز شاهد تجمعات بزرگی بودیم. در لندن و بسیاری از شهرهای دیگر و بویژه در برلین، که با فراخوان از پیشی اعلام شده بود، بیش از صدهزار نفر از ایرانیان مقیم خارج از شهرهای مختلف گردآمدند تا با صدای بلند اعلام کنند که جمهوری اسلامی نمی خواهیم، که این حکومت باید سرنگون شود، که حمایت و همبستگیشان را با انقلاب شکوهمندی که در ایران در جریان است اعلام کنند و توجه جهانیان را به انقلاب ما جلب کنند.
انقلاب ما یک جنبه مهم جهانی دارد دقیقا به این دلیل که خواستهایش انسانی و جهانشمول است و با همه انسانهای دنیا ارتباط برقرار میکند. یک دلیل اینکه نه فقط ایرانیان مقیم خارج بلکه مردم کشورهای غربی، هنرمندان، ورزشکاران، نویسندگان، سینماگران، حتی دیپلماتها و سیاستمداران در کشورهای غربی توجه شان به ایران جلب شده است، حمایتشان را از مبارزات ما مردم ایران اعلام میکنند و علیه جمهوری اسلامی موضع میگیرند دقیقا بخاطر همین خصلت عمیقا انسانی و در نتیجه جهانشمول خواستها و آرمان ما است که در شعار وحدت بخش و واحد “زن زندگی آزادی” متبلور میشود و خودش را بیان میکند.


امروز در شهرهای ایران و در شهرهای خارج کشور، در تهران و شهرهای کردستان و در مشهد و بسیاری شهرهای دیگر، و همچنین در لندن و برلین و شهرهای دیگر کشورهای غربی شاهد حرکت همبسته ایرانیان در داخل کشور و خارج کشور بودیم که در یک روز با یک هدف معین وبا شعارهای واحد صدای اعتراض خود را بلند کردند. امیدوارم این تجمعات همزمان اعتراضی در سطح ایران و در سطح جهانی ادامه پیدا کند و گسترده تر بشود.


جا دارد اینجا از آقای حامد اسماعیلیون و همچنین “کلکتیو زن زندگی آزادی” که فراخوان دهنده و سازماندهنده تجمع و گردهمائی با شکوه در برلین بودند صمیمانه تشکر کنم و برایشان آرزوی موفقیت کنم.
امیدوارم این حرکت ما هر چه کوبنده تر، هرچه متحدتر و هرچه گسترده تر به پیش برود و این حکومت ددمنش و تبهکار را بزودی بزیر بکشیم.
پیروزی از آن ما است. در این تردیدی نداشته باشید
٣٠ مهرماه ١٤٠١

اینرا هم بخوانید

باهم: واقعیت تنش‌های طالبان و حکومت ایران – وضعیت پناهندگان افغان در پاکستان