پوشش خیزش و انقلاب مردم ایران علیه جمهوری اسلامی، چهارشنبه ۴ آبان ۱۴۰۱ ، ۲۶ اکتبر ۲۰۲۲

اینرا هم بخوانید

پیام حمید تقوایی، لیدر حزب کمونیست کارگری ایران بمناسبت سالروز جمعه خونین زاهدان

جمعه خونین روز نمادین انقلاب! پیام حمید تقوائی بمناسبت سالروز جمعه خونین! به شما مردم …