گزارش تصویری از آکسیون های حمایتی در خارج کشور ۲۹ اکتبر ۲۰۲۲

این صفحه در حال آپدیت است

تورنتو 

مالمو

فیلمی از گردهمایی اعتراضی شهر مالمو در حمایت از انقلاب مردم ایران به تاریخ شنبه ۲۹ اکتبر ۲۰۲۲- در این گردهمایی ما نیز به فراخوان انجمن خانواده های جانباختگان پرواز PS752 یک زنجیره انسانی تشکیل دادیم. سازمان سراسری حق زن بعنوان سازمان دهنده این گردهمایی ها از همه عزیزانی که در طول شش هفته گذشته در این برنامه ها مشارکت داشتند صمیمانه تشکر می کند. اعتراضات در هفته های آینده نیز همچنان ادامه خواهد یافت. وعده بعدی ما شنبه ۱۴ اکتبر ۲۰۲۲ ساعت ۱۳ در همان میدان گوستاو خواهد بود. زنده آزادی. زنده باد انقلاب!

قرائت قطعنامه  گردهمایی اعتراضی شهر مالمو در حمایت از انقلاب مردم ایران به تاریخ شنبه ۲۹ اکتبر ۲۰۲۲- این قطعنامه توسط سودایه شکیب قرائت شد و در پایان مورد توشث و تایید شرکت کنندگان در تجمع قرار گرفت. جمهوری اسلامی را بایکوت کنید!

استکهلم

استکهلم: تظاهرات زنجیره انسانی در حمایت از انقلاب مردم ایران

اینرا هم بخوانید

فیلمهایی از وضعیت دردناک مردم زلزله زده خوی در برف و سرمای شدید. مردم بشدت معترضد. حکومت فقط وعده داده و….

وضعیت دردناک مردم زلزله زده. مردم بشدت عصابی و معترضند. حکومت فقط وعده داده در …