چله ی پرستوهای ایران- خاطره محرم نژاداصل

با درگذشت مهسا امینی، صدای اعتراض مردم ایران رسا تر از همیشه به گوش می رسد. رفته رفته اعتراض ها گسترده تر و پرشور تر برگزار می شود و حالا صدای خفه شده ی مردمی که سالیان سال در سینه حبس شده بود با همه ی وجود فریاد می شود صدای اعتراض به حکومتی ظالم و زورگو، حکومتی که جنایت های بیشماری در پرونده خود دارد قتل، اعدام، سنگسار، تجاوز، ناامنی، گرانی، خشونت، حق کشی و هزاران ظلم دیگر …

هر روز مردم به خیابان ها می آیند و با جان ‌و دل صدای اعتراض خود را از ظلم های این نظام جنایت کار به گوش این حاکمان جانی می رسانند. خیلی از این مردم چیز دیگری برای از دست دادن ندارند تمام دارایی آنها توسط این نظام به تاراج برده شده است.

هر روز دانشجویان در دانشگاه ها تجمع می کنند ‌و در برابر ظلم های این نظام شعار سر می دهند. علی رغم فضای امنیتی موجود، دانشجویان هیچ ترسی از عواقب این اعتراض ها ندارند. حمله به دانشجویان بی پناه درخوابگاه ها جز برنامه های روزانه سرکوبگران دست آموخته این نظام وحشی است. هر روز به بهانه اعتراض تعدادی از دانشجویان را بازداشت می کنند و تعدادی را با ضرب و جرح با خود می برند و بعضی ها نیز توسط حراست دانشگاه اخطار می گیرند. این حجم از خشونت را در کجا به آنها آموزش داده اند که اینگونه بر سر این مردم خراب می شوند.

دانش آموزان هم از این فضا عقب نمانده اند و با درآوردن مقنعه و شعار دادن با اعتراضات همراهی می کنند. دست بعضی مدیران هم با دست این سرکوبگران در یک کاسه است برای آزار و اذیت دانش آموزانی که در این سن فقط باید شادی کنند و آزاد باشند. چه وحشتی از این حاکمان جانی و این نظام در دل این کودکان درست کرده اند.

نظام جانی و جنایت کار جمهوری اسلامی به هیچ چیزی رحم نمی کنند؛ نه به جان مردم، نه به مال مردم ‌و نه حتی به جنازه مردم …

هر روز تعدادی را در این اعتراض ها با شلیک مستقیم گلوله می کشند تعدادی با ضربات متعدد باتوم به سر می میرند تعدادی را زندانی می کنند و مورد شکنجه های شدید خود ساخته ی این نظام جانی قرار می دهند تعدادی را می ربایند مرده و زنده هم برای این نظام فرقی ندارد در کجای دنیا اینگونه خشونت ‌و ظلم در برنامه های اصلی یک نظام است.

این نظام ظالم و خونخوار از هیچ کاری برای بقا و دوام خود دریغ نمی کند کشتن کودکان و نوجوانان در جریان اعتراضات در کجای دنیا اینگونه مرسوم است. زندانی و در بند کردن در کجا اینگونه رواج دارد. دانشجویانی را مورد آزار و اذیت قرار می دهند که خواسته هر کدام از آنها آزادی و زندگی طبیعی است. زندان اوین را آتش می زنند به شاهچراغ حمله می کنند جمعه خونین در زاهدان به راه می اندازند تا فضای را ناامن جلوه دهند تا شاید اینگونه مردم را سر جایشان بنشانند ولی مردم دیگر با این عمل ها گول نمی خورند

از شروع اعتراضات بیش از چهل روز گذشته و هر روزی چهلم پرستویی فرا می رسد که فقط حق خود را می خواستند چه آمال و آرزوهایی که در سر داشتند و برای چه روزهای روشنی اعتراض می کردند ولی عاقبت زیر خاک آرام گرفتند .

دست نظام شیطانی جمهوری اسلامی در ایران به هر خونی آلوده است هر قساوتی که وجود دارد در پرونده‌اش به چشم می خورد و آنقدر این پرونده سنگین، پر از ظلم و جنایت است که هیچ دادگاهی توان رسیدگی به آن را ندارد.

مردم در ایران با کل نظام مشکل دارند و دیگر نمی خواهند زیر پرچم این نظام فاسد باشند حتی به قیمت خون.

اینرا هم بخوانید

جمهوری اسلامی ایران از زن میترسد- مریم فرهادی

جمهوری اسلامی ایران ازجنس زن میترسد و خوب قدرت زن را میشناسد ترسی که این …