همبستگی انسانی، موضوع برنامه: در دانشگاههای تبریز، ارومیه، زنجان، اردبیل و….چه گذشت؟


🔴 همبستگی انسانی- به زبان تُرکی تهیه شده در تلویزیون کانال جدید 🔵 موضوع برنامه: 🔺در دانشگاههای تبریز، ارومیه، زنجان، اردبیل و….چه گذشت؟ تهیه و اجرا: محمد شکوهی مسئول فنی: صدف کورش نیا ۲۲ آبان ۱۴۰۱ –  ۱۳ نوامبر ۲۰۲۲ آیدی پیامگیر تلگرام https://t.me/kanaljadidtv_tamas واتساپ، تلگرام و سیگنال:  0046722807052 کانال تلگرام: https://t.me/kanaljadid1

اینرا هم بخوانید

ایسکرا: اجلاس ژنو و اعتصاب عمومی