زن زندگی آزادی- ساناز قطبی

یگان ویژه در گذشته با کوباندن سر جوانان به بلوک های سیمانی جانی بودن خود را به معرض نمایش می گذاشت حال مستقیم قلب و سر آن ها نشانه میگیرد و چه دردناک پزشکی قانونی فرمایشی همچنان علت مرگ قربانیان آن ها را خودکشی و یا بیماری قبلی اعلام میکند.
مثل نیکا شاکرمی دختر ۱۷ ساله ی خرم آبادی که بعد از چند روز ناپدید شدن جسد او را غریبانه خاک کردند و حتی خانواده او را از مراسم عزاداری و گریه برای عزیزشان محروم کردند حتی اجازه ندادند آخرین بار با او خداحافظی کنند و تحلیل قتلش را طوری نشان دادند که به کام خودشان شیرین باشد .
دنیا مبهوت این دروغ گویی و استبداد این نظام خونین شد .
جالب اینجاست که با شروع این جنبش ها ده نودی ها و ده هشتادی ها که نسل جامانده خطاب می شدند و در استادیوم آزادی بالاجبار جمع شدند تا سلام فرمانده بخوانند حال امروز مرگ آن فرمانده را شعار میدهند و فریاد میکشند تا سقوط این رژیم دیکتاتور را به چشم ببینند.
صبح موعود نزدیک است روزی را میبینیم که ایران در دستان آزادی خواهانی همچون مهساها و نیکاهاست .
قرار ما روز آزادی در خیابان ها فقط رقصیدن و چرخیدن در مأمن آواز یکصدای زنان و مردان ایران
زنده باد ایران زنده باد آزادی
زن زندگی آزادی -مرد میهن آبادی

اینرا هم بخوانید

آیت‌الله ها و مسئله سکس و حجاب- شمی صلواتی

کامنتهای زیادی دریافت می کنم که هیچ کدامش پاسخ دغدغه های امروز من نیست به …