همبستگی انسانی، اعتراضات ضد حکومتی وارد سومین روز ماه شد


🔴 همبستگی انسانی- به زبان تُرکی تهیه شده در تلویزیون کانال جدید 🔵 موضوع برنامه: 🔺اعتراضات ضد حکومتی وارد سومین روز ماه شد تهیه و اجرا: محمد شکوهی مسئول فنی: صدف کورش نیا ۲۵ آبان ۱۴۰۱ –  ۱۶ نوامبر ۲۰۲۲ آیدی پیامگیر تلگرام https://t.me/kanaljadidtv_tamas واتساپ، تلگرام و سیگنال:  0046722807052 کانال تلگرام: https://t.me/kanaljadid1

اینرا هم بخوانید

ایسکرا: اجلاس ژنو و اعتصاب عمومی