همبستگی انسانی، سومین روز اعتصابات سراسری در سالگرد آبان ۹۸


🔴 همبستگی انسانی- به زبان تُرکی تهیه شده در تلویزیون کانال جدید 🔵 موضوع برنامه: 🔺سومین روز اعتصابات سراسری در سالگرد آبان ۹۸ تهیه و اجرا: محمد شکوهی مسئول فنی: صدف کورش نیا ۲۶ آبان ۱۴۰۱ –  ۱۷ نوامبر ۲۰۲۲ آیدی پیامگیر تلگرام https://t.me/kanaljadidtv_tamas واتساپ، تلگرام و سیگنال:  0046722807052 کانال تلگرام: https://t.me/kanaljadid1

اینرا هم بخوانید

ایسکرا: اجلاس ژنو و اعتصاب عمومی