تجمعات و اعتراضات در دانشگاههای کشور ادامه دارد

بکشنبه 29 آبان تجمعات و اعتراضات در دانشگاههای کشور ادامه دارد.فیلمهای بیشتر از اینجا

https://t.me/wpi_hkki

دانشکده فیزیک و مهندسی انرژی دانشگاه پلی تکنیک تهران

دانشگاه علم و فرهنگ

دانشکده ادبیات دانشگاه_علامه

اینرا هم بخوانید

سالگرد «جمعه خونین زاهدان»؛ آغاز تظاهراتهای شبانه در چندین شهر

اعتراضات شبانه همزمان با سالگرد جمعه خونین زاهدان در چندین شهر سیستان و بلوچستان امشب …