تجمعات و اعتراضات در دانشگاههای کشور ادامه دارد

بکشنبه 29 آبان تجمعات و اعتراضات در دانشگاههای کشور ادامه دارد.فیلمهای بیشتر از اینجا

https://t.me/wpi_hkki

دانشکده فیزیک و مهندسی انرژی دانشگاه پلی تکنیک تهران

دانشگاه علم و فرهنگ

دانشکده ادبیات دانشگاه_علامه

اینرا هم بخوانید

فیلمهایی از وضعیت دردناک مردم زلزله زده خوی در برف و سرمای شدید. مردم بشدت معترضد. حکومت فقط وعده داده و….

وضعیت دردناک مردم زلزله زده. مردم بشدت عصابی و معترضند. حکومت فقط وعده داده در …