در سراسر کشور به حمایت از مردم کردستان برخیزیم

یورش وحشیانه نیروهای سرکوبگر به مردم کردستان در روزهای گذشته دور تازه ای از هجوم حکومتی درمانده به مردمی است که یکپارچه در کردستان و در سراسر ایران بپاخاسته اند. نیروهای یگان ویژه، بسیج، سپاه، و ارتش با تیربار و دوشکا و سلاحهای سنگین  به مردم مهاباد و جوانرود و پاوه و سردشت و دهگلان و مریوان و پیرانشهرو بوکان هجوم برده اند و تنها در یک هفته گذشته نزدیک به ۵۰ کشته و صدها مجروح نتیجه این یورش جنایتکارانه به مردم بوده است. مستقیما به جمعیت و به خانه ها و حتی به صف نان شلیک میکنند. اما تنها ضعف و زبونی خود را به نمایش میگذارند.

این هجوم وحشیانه گویای وحشت حکومت از اعتراضات مردمی بویژه در کردستان است و باید با اعتراض و گسترش سراسری اعتراضات و حمایت از مردم شهرهای کردستان پاسخ محکمی بگیرد. حکومت نه تنها در کنترل شهرها و خاموش کردن اعترضات ناتوان بوده است، بلکه با مقاومت و تعرض جانانه مردم در شهرهای مختلف روبرو شده است. مردم با آتش روشن کردن در خیابانها، باریگادبندی و سنگربندی خیابانی، تصرف مراکز دولتی و کنترل محله هائی از شهرها و برپائی تجمعات هزاران نفره در یادبود جانباختگان خود در برابر نیروهای مهاجم سینه سپر کرده و به نبرد جانانه ای با مزدوران حکومتی دست زده اند. از سوی دیگر در اکثر قریب باتفاق شهرهای کردستان بازاریان و مغازه داران و دانشجویان و دانش آموزان در اعتصاب سراسری به سر میبرند. همزمان با اعتراضات و تظاهرات در سراسر کشور، کردستان یکپارچه در برابر یکی از وحشی ترین و جنایتکارترین حکومتهای تاریخ معاصر ایران و جهان بپاخاسته است و با دستان خالی کوچه به کوچه و خیابان به خیابان با مزدوران تا دندان مسلح حکومت میجنگد.

این نبردی در صف اول و خط مقدم انقلاب سراسری ما علیه حکومت آدمخوار جمهوری اسلامی است. جانیان حاکم به خیال خود میخواهند با لشکرکشی به کردستان، انقلاب زن زندگی آزادی را در هم بکوبند، میخواهند صحنه ای از جنگ داخلی بیافرینند، و صورت مساله را از انقلاب سراسری، به ناآرامی محلی و مرزی تغییر بدهند. یورش به کردستان قرار است ناکامی های قبلی حکومت برای منحرف کردن اذهان نظیر آتش زدن زندان اوین و حمله به شاهچراغ را جبران کند اما همه این جنایات این ابلهان با شعله ورتر شدن انقلاب پاسخ گرفته است.

اکنون اعلام همبستگی و کمک رسانی  به مردم کردستان کردستان به یک امر محوری اعتراضات در سراسر کشور تبدیل شده است. مردم برای رساندن خون و دارو به شهرهای کردستان و کمک رسانی به مهاباد و جوانرود و دیگر شهرهای مورد هجوم مزدوان حکومتی بسیج شده اند و با شعار “مهاباد کردستان چشم و چراغ  ایران” و “مهاباد کردستان سنگر کل ایران” به حمایت از مردم قهرمان کردستان برخاسته اند.

 این حمایتها میتواند و باید به یک حرکت سراسری قدرتمند در همه شهرهای ایران تبدیل بشود. هدف حکومت از یورش به کردستان درهم شکستن انقلاب سراسری ما است، و راه خنثی کردن این  تهاجم نیز یک حرکت قدرتمند سراسری است. با گسترش تظاهرات و تجمعات شهری، با به خیابان آمدن در صفوف چندین هزار نفره در همه شهرها، و با اعتصابات سراسری حکومت را از هر سو محاصره کنیم. جانیان حاکم باید تاوان جنایات خود در شهرهای کردستان را در ابعاد سراسری بپردازند. بویژه در این شرایط بسط دادن اعتصابات سراسری شهرهای کردستان به همه استانهای ایران، نقش کارسازی نه تنها در دفاع از سنگر کردستان، بلکه در به هزیمت انداختن نیروهای سرکوب حکومتی در کل ایران ایفا خواهد کرد.

بگذار یورش به مردم کردستان آخرین تقلای رژیم درمانده جمهوری اسلامی باشد. با قدرت جمعیت در تظاهراتهای شهری و با اعتصابات سراسری تبهکاران حاکم را بزیر خواهیم کشید. آنروز دور نیست.

حزب کمونیست کارگری ایران

۱ آذر ۱۴۰۱ ، ۲۲ نوامبر ۲۰۲۲

اینرا هم بخوانید

 نخست‌وزیر بلژیک از آزادی دو اتریشی و یک دانمارکی از زندان‌های ایران خبر داد

آلکساندر د کرو، نخست‌وزیر بلژیک، در توییتی از آزادی یک دانمارکی و دو اتریشی زندانی …