همبستگی انسانی:نگاهی به اخبار و اعتراضات سه شنبه اول آذر ۱۴۰۱


🔴 همبستگی انسانی- به زبان تُرکی تهیه شده در تلویزیون کانال جدید 🔵 موضوع برنامه: 🔺نگاهی به اخبار و اعتراضات سه شنبه اول آذر ۱۴۰۱ تهیه و اجرا: محمد شکوهی مسئول فنی: صدف کورش نیا ۱ آذر ۱۴۰۱ –  ۲۲ نوامبر ۲۰۲۲ آیدی پیامگیر تلگرام https://t.me/kanaljadidtv_tamas واتساپ، تلگرام و سیگنال:  0046722807052 کانال تلگرام: https://t.me/kanaljadid1

اینرا هم بخوانید

ایسکرا: صدای انقلاب مردم ایران در مجامع بین المللی