بیزارم از دین شما، نفرین به آئین‌ شما! صبا ضامنی 

اینرا هم بخوانید

آهنگ حبه‌ی انگور از توماج