اعتصاب عمومی یکپارچه‌ی کسبه و مغازه‌داران در اکثر شهرهای استانهای کردستان، آذربایجان غربی و کرمانشاه

پنجشنبه ۳ آذر ۱۴۰۱:اعتصاب عمومی یکپارچه‌ی کسبه و مغازه‌داران در اکثر شهرهای استانهای کردستان، آذربایجان غربی و کرمانشاه.سنندج؛ جوانرود، ارومیه، پیرانشهر؛ مشهد،نقده؛ روانسر و…..فیلمهای بیشتر از اینجا https://t.me/wpi_hkki

سرپل ذهاب

نقده

سنندج

ارومیه

پیرانسهر

اینرا هم بخوانید

سرنوشت نامعلوم ده‌ها تن از معترضان بازداشت‌شده در شهر سرابله ایلام

سرنوشت نامعلوم ده‌ها تن از معترضان بازداشت‌شده در شهر سرابله ایلام وبسایت حقوق بشری هه‌نگاو …