کردستان تنها نیست! شمی صلواتی

[وحشی بودنتان را به رخِ ما نکشید
کردستان تنها نیست، سنگر انقلاب ایران است
سنگر انقلابی که قراره بساط شما را برچیند با جایگزین کردن یک سیستم انسانی و برابر….》
مردم کردستان قبلند هم شاهد بی رحمی و وحشیگری های آدم خواران صفویه بودند….

کردستانی که از همان ابتدای انقلاب ۵۷ مرتجعی چون خمینی را نپذیرفت
کردستانی که غرور ساکنین آن اجازه نمی داد در رکاب آدمخوارها صفویه باشند و آن را یک تحقیر و یک سقوط اخلاقی می دانستند به همین دلیل،به سیستم جمهوری اسلامی که بر آمده از جهل و بردگی بود نه گفتند و بهای گران آن را نیز پرداختند…
.
هنوز حکومت آیت‌الله ها ( پسماندهای صفویه) نمی خواهند از وحشیگری خود بکاهند. و هنوز نمی توانند درک کند که امروز دیگر سال‌های ۵۷ و ۵۸ نیست تا با عوام‌فریبی ، بدور از اطلاع رسانی از زمین و هوا مردم کردستان را به خاک و خون بکشند ……

امروز مردم کردستان در شرایطی سخت و در نبردی نابرابر، با نيروهای سرکوبگر جمهوری اسلامی، در اوج بی رحمی، درگیرند، مردم کردستان سزاوار این همه رنج نیستند….

کردستان را نباید تنها گذشت، وظیفه‌ی هر انسان آزایخواه ست.. در هر کجائی این جهان که باشد اعتراضات را باید سازمان دهد . اطرافيان را خبر کند…

آگاهان سیاسی و انساندوست ها، برابری طالبان در هر کجا که هستند باید و به هر شیوه ممکن، از مردم کردستان حمایت کنند این یک وظیفه‌ی انسانی ست…

با اعزام هشتصد هزار نفر از گله ی حزب آلله به فتوای خمینی در ۲۸ مهرداد ۵۸. در کردستان فاجعه‌ی آفرینند که هنوز در ذهنها ماندگار است، نگذارید این فاجعه‌ای خونين دوباره تکرار شود….

چرا که مردم کردستان برابری می خواستند… خواستار جدائی کامل مذهب از دولت بودند طرفدار آزادی بی قید و شرط سياسی و برابری زن و مرد بودند و هستند . ….

کردستانی که توسط شوراهای محلات در آن زمان رهبری می شد آیت‌الله ها توان تحمل آن را نداشتند و مانع پیشروی این جنبش برابرطلب در ایران شدند. در آن زمان ناسیونالیستهای ایرانی، ملی مذهبی ها در کنار خمینی ایستاده‌اند و حمله به کردستان را توجیه کردند کردستان سرزمینی که وجب به وجب آن در دفاع از انسانیت به خون آلوده است. سرزمینی که در دفاع از ارزشهای انسانی مردمانش به خاک و خون کشید شدند…….

به همین دلیل سکوت به معنای بی تفاوتی نیست بلکه به معنای شریک شدن در جنایت است، به معنای همراه شدند با حکومت آدمخوار صفويه است. به معنای تائید جنایت و خشونت است به معنای قتل‌قتلعام کودکان است…

پیام من به مردم آزایخواه ایران، به جنبش برابری طلب ایران، به جوانان آزایخواه یک صدا با مردم کردستان بپاخیرید ما باید باهم باشیم تا بتوانیم بر جهل و جنایت پیروز شویم تا بتوانیم جهانی را احیای کنیم. که در آن انسانیت و زندگی برای همه باشد. …..
زن زندگی آزادی معیار شعور و آزادگی ما باشد ….
“زنده باد انقلاب”
۲۳نوامبر ۲۰۲۲میلادی “شمی صلواتی”

اینرا هم بخوانید

سخنی با مخاطبین نویسندگانی ناآشنا که خود را کورد معرفی می کنند- شمئ صلواتی

خبری منتشر شده توسط بعضی از رسانه‌های فارسی‌زبان که نویسندگان کورد خواستار استعفای دسته‌جمعی راه …